Chè Phú Thọ sạch – Đặc sản Chè Thanh Sơn Phú Thọ nổi tiếng

Chè Phú Thọ – Đặc sản Chè Thanh Sơn Phú Thọ nổi tiếng

  • 100% nguyên liệu tự nhiên
  • Không sử dụng chất bảo quản
  • Chọn lọc và phân phối tại Tre Nguồn Resort
  • Vui lòng liên hệ đặt hàng trước
Danh mục: