Giò đà điểu ngon – Thực phẩm quê sạch thơm ngon

Giò đà điểu ngon – Thực phẩm quê sạch thơm ngon

  • 100% nguyên liệu tự nhiên
  • Không sử dụng chất bảo quản
  • Chọn lọc và phân phối tại Tre Nguồn Resort
  • Vui lòng liên hệ đặt hàng trước
Danh mục: