Liên hệ với Tre Nguồn Resort

Bạn muốn liên lạc với chúng tôi? Chúng tôi luôn mong muốn lắng nghe phản hồi của khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách dưới đây …

Yêu Cầu Hỗ Trợ

Tre Nguồn Resort – Khoáng nóng Thanh Thuỷ

Hotline: +84 96 2249 338
Email: trenguonresortandspa@gmail.com
Tre Nguồn Resort, Khu 1, Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ
Văn phòng: Số 11F ngõ 107, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam