Tắm ngâm nước khoáng nóng sục thuốc bắc

Tắm ngâm nước khoáng nóng sục thuốc bắc

  • Thời gian tối đa 60 phút
  • Tắm ngâm nước khoáng nóng sục dược liệu
  • Bồn sục khoáng nóng Jacuzzi mạnh mẽ
  • Vui lòng liên hệ đặt dịch vụ tại Lễ Tân